Loading color scheme

Projekty i Inwestycje

Projekty i Inwestycje

Celem projektu „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego w Pruszynie” jest poprawa czystości powietrza w Gminie Siedlce  poprzez
zwiększenie efektywności energetycznej 1 budynku użyteczności publicznej  w Pruszynie i redukcję zanieczyszczeń do atmosfery CO2. 

Projekt polega na wykonaniu kompleksowych prac termomodernizacyjnych prowadzących do głębokiej modernizacji energetycznej  kościoła.

Projekt obejmuje jednocześnie 5 działań :

- ocieplenie obiektu (ścian zewnętrznych, stropu),

- wymiana okien, drzwi zewnętrznych,

- wymiana oświetlenia na energooszczędne,

- przebudowa systemu grzewczego (wraz z wymianą i podłączeniem źródła ciepła – gazowy piec kondensacyjny)

-zastosowanie instalacji OZE - fotowoltaika

Całkowita wartość projektu - 1 098 199,16 zł brutto.